Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Panel-pol, ul. Zakopiańska 58a, 30-418 Kraków, NIP 677-155-10-08, prowadząca sklep internetowy pod nazwą PANEL-SKLEP.PL ul. Łagiewnicka 52, 30-417 Kraków

Obowiązek podania danych osobowych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku odmowy ich podania będzie się to wiązało z niemożnością świadczenia przez nas usług (dotyczy to np. zawarcia umowy, zlecenia transportu towarów do Państwa, obsługi procesu reklamacji lub gwarancji).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu nawiązania współpracy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. w celach podatkowo-księgowych oraz innych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. w celu obsługi procesu reklamacji i gwarancji, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 5. w celu badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dążenie do poprawy jakości oferowanych produktów i świadczonych usług;
 6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, poprzez rejestrację wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. w celach marketingowych i promocyjnych, w tym w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Administratora programach i akcjach promocyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Odbiorcy danych osobowych

 1.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków lub firmy którym zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych służbowych jak również operatorzy płatności, kurierzy, firmy transportowe organy podatkowe, księgowość, inne.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane w celu niezbędnym do wykonania umowy, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i prawa podatkowego.